Logotyp Kościoła
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie
Cytat na dziś: "Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością."

Wojcieszów - kościół wzmiankowany dopiero w 1366, zbudowany lub przebudowany w XVI w., rozbudowany XVIII w. oraz w 1913. Jest to budowla kamienna, o prawie kwadratowej nawie nakrytej sklepieniem kolebkowym z XVIII w., wydzielonym, węższym oskalpowanym prezbiterium z dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowym, czworoboczna wieża wbudowana w ostatnie przęsło nawy, hełm cebulasty. Dachy dwuspadowe, w elewacjach okna ostrołukowe,wnętrze z emporą muzyczną na zakończeniu nawy. We wnętrzu zachowały się m.in.: gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz św. Rozalii i Barbary z początku XVI w., polichromowany ołtarz z XVIII w., ambona, chrzcielnica, prospekt organowy, rzeźby św. Jana Nepomucena i Jana Ewangelisty z XVIII w. W posadzce prezbiterium gotyckie, kamienne płyty nagrobne, W murach obwodowych, cało postaciowe kamienne płyty nagrobne z początku XVII w. i epitafia z XVIII w.

 

Podgórki - kościół filialny pw. św. Józefa wzniesiony przez ewangelików w 1746 lub 1752. Jest to budowla salowa, założona na rzucie wydłużonego ośmioboku, z Wielopołaciowym dachem mansardowym z lukarnami. Elewacje dzielone lizenami i gzymsami w tynku, portal i okna w dwóch rzędach zamknięte łukami odcinkowymi. Wnętrze nakryte sklepieniem pozornym. W pobliżu kościoła wolnostojąca dzwonnica z 1819, wzniesiona na rzucie kwadratu, nakryta dachem namiotowym, z nadbudową o charakterze sygnaturki.